Aftale på plads: 300 millioner skal bekæmpe kemikalier

Der er afsat penge til at forske i hormonforstyrrende stoffer og bekæmpe stoffer, der giver allergier.