Lokaludvalgets ønsker til overførselssagen

To gange om året fordeler de københavnske politikere penge til nye aktiviteter – næste gang i marts

Ved forhandlingerne om det kommende års budget for Købehavns Kommune indgås aftale om hvordan pengene skal anvendes i kommunen. Dette sker som regel i oktober, og i marts indgås, efter forhandling, aftale i den såkaldte Overførselssag, hvor politikerne fordeler de midler, der er afsat i budgettet for året før, men som ikke er blevet brugt.