Hundredvis af lovbrud koster to fængselsdomme og én udvisning

En 19-årig og 21-årig er dømt for et usædvanligt langt anklageskrift. En af dem er udvist for bestandig.