Zone Redningskorpset i Kalundborg

Foto: Picasa

Den første afdeling af »Zone-Brand-Vagt« blev oprettet i 1925 i Eskildstrup på Nordfalster.

Vi skal frem til 1930, før Danmark fik to redningskorps. Falck Redningskorps var oprettet i 1906, men i 1930 oprettede udbrydere fra Falck det nye Zone Redningskorps.

Hos nogle autoforhandlere var der i forbindelse med deres værksted ofte tilknyttet en kranvogn, og vi ved at den lokale Ford forhandler Svend Aage Gjerum, Sct. Jørgensbjerg 37, ved dyrskuet i Ruds Vedby i 1932 har en kranvogn med, som er forsynet med ZR mærke på dørene.

Autoforhandler Gjerums efterfølger Carl Weinreich står også i et par år, sammen med Peter Olsen, for driften af Zone Redningskorpsets Kranvogn-station. Senere overgår den helt til Peter Olsen, som fra Sct. Jørgensbjerg 46, i årene 1930 til 1952, drev Dansk Røde Kors Ambulancestation, som også omfattede sygetransport for Zone Redningskorpsets abonnenter.

Carl Christian Rønnest overtog i 1933 forpagtningen af Kranvogn-stationen, som blev flyttet til Rosengade 10, ved Vestre Havnevej, hvor han drev Kranvogn-stationen sammen med sin Lillebils forretning.

Keld Rasmussen overtog den 31. december 1945 Lillebils forretningen og forpagtningen af Zone Redningskorps Kranvogn station.

Den 15. marts 1951 overtager Thorvald Vestergaard Frederiksen forpagtningen af Zone Redningskorpsets Kranvogn-station i Rosengade 10 ved Vestre Havnevej , og den 1. december 1953 overtager Zone Redningskorpset og Thorvald Vestergaard Frederiksen for 20.000 kroner, den af Peter Olsen og Dansk Røde Kors drevne Ambulancetjeneste.

Zone redningskorpset ved Vestre Havnevej var nu en egentlig redningsstation med både kranvogne og ambulancer.

Niels A. Jensen

Kalundborg Lokalarkiv