Vikinger sagde farvel til høvdingen

Vikinger sagde farvel til høvdingen
Henning Fought i midten, flankeret af fra venstre: Niels Wickmann, Museum Vestsjælland, Anders Fischer, fungerende formand og arkæolog, Gwen Elisabeth Jensen, “De frivillige vikinger på Fugledegård” og Thomas Malthesen Hiorth, kommunalbestyrelsen. Foto: Tissø Vikingecenter.

TISSØ: Der var takketaler, vemod, alvor og humor, da venner af Fugledegård/Tissø Vikingecenter markerede, at Henning Fougt har valgt at takke af som “vikingehøvding” på Fugledegård. Centret blev stiftet af Hvidebæk Kommune i 2002, og lige siden har Fougt tjent som formand for den selvejende institution. Formidlingscentret er nu i en dybtgående omstillingsproces, og vikingehøvdingen har valgt at overlade roret til andre kræfter. Efter mange års samdrift med Naturpark Åmosen er de to institutioner blevet adskilt.

– Det er en stor opgave. Må alle gode kræfter forenes om opgaven at bevare Fugledegård som en selvstændig enhed med handlefrihed, sagde Henning Fougt i takketalen:

– Der er brug for, at kommunen viser, at de mener det alvorligt, når man fremhæver Fugledegård som et fyrtårn, sagde Fougt direkte henvendt til kulturudvalgsformand Hans Munk og borgmester Martin Damm.

Fungerende formand, Anders Fischer, og en lang række af Fugledegårds venner hyldede Henning Fougt for indsatsen.

Den tilbageværende bestyrelse ser det som en meget svær opgave at fortsætte driften af Fugledegård som selvejende institution med den økonomi, der er efterladt efter adskillelsen fra Naturpark Åmosen.

– Fugledegård/Tissø Vikingecenter har I mange år været – og skal helst fortsat være – et vigtigt rekreativt, kulturelt, historisk og naturformidlende ’fyrtårn’ i Kalundborg Kommune. Det arbejder bestyrelsen for. Derfor er vi også i tæt dialog med Kalundborg kommune om mulige løsninger, siger Anders Fischer.