Venskabsskibet Olfert Fischer udgår

To korvetter skal tømmes for udstyr og vil enten blive solgt eller skrottet.