Vekselautomat stjålet fra pub

Foto: Maja Andersen