Vejsalt markant dyrere

Merforbrug: Med et uændret serviceniveau vil udgifterne til saltning stige betydeligt i Kalundborg Kommune, fordi prisen på vejsalt er steget med 66 procent.

Vejsalt markant dyrere

Med et uændret serviceniveau vil udgifterne til saltning stige betydeligt i Kalundborg Kommune, fordi prisen på vejsalt er steget med 66 procent.

Foto: Kenn Thomsen

Kalundborg: Bilisterne tænker næppe på, at når de om morgenen kører ud på veje, der knaser af salt, er det betydeligt dyrere, end det plejer. Helt præcist 66 procent dyrere, fordi saltpriserne er røget i vejret.

– Det skal vi i Teknik- og Miljøudvalget have en drøftelse om, fordi med et uændret serviceniveau vil udgifterne til vejsalt i Kalundborg Kommune stige betydeligt, fortæller udvalgsformand Jakob Beck Jensen (V).

I budgetåret 2023 har Kalundborg Kommune et budget på lige knap 12 millioner kroner til vintertjeneste og saltindkøb.

Vejdirektoratet har oplyst, at erfaringer fra nyligt gennemførte udbud i kommunerne peger på en stigning i omkostningerne på gennemsnitligt cirka 35 procent til blandt andet stigende energipriser og håndhævelsen af et EU-arbejdsmarkedsdirektiv fra 2002.

Vurderingen for udbud af saltindkøb peger ligeledes på et betydeligt merforbrug i udbudsperioden. Udtræk fra økonomisystemet viser, at gennemsnitsprisen på et ton salt fra november 2021 til marts 2022 var på 478,38 koner, mens prisen på et ton salt fra november 2022 til ultimo december 2022 var på 798,50 kroner, hvilket er en stigning på cirka 66 procent.

På den baggrund vil Teknik- og Miljøudvalget skulle tage stilling til serviceniveauet på området, og der vil i forbindelse med vedtagelsen af et nyt regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser blive lagt op til en drøftelse i udvalget i foråret 2023.

Vejsalt er steget 66 procent i pris på kort tid, og det kan få konsekvenser for servicen med saltning i Kalundborg Kommune. Foto. Kenn Thomsen