Vejdirektorats afgørelse: Ingen trafikkrav til Netto

Det er vores vurdering, at byggeri af Netto supermarked tæt på statsvej ikke vil have væsentlig betydning for trafikafviklingen eller trafiksikkerheden på Høng Landevej eller i krydset, begrunder afdelingsleder.

<p>Vejdirektoratet stiller ingen fordyrende forhindringer op for Salling Group, som gerne vil flytte Netto i Høng ud til en grund på Davrekildevej ved Løve i et 1200 kvadratmeter stort butiksbyggeri. </p>