Unibio får bæredygtig hovedrolle

Foto: Mik
Unibio indvier fabrik i Kalundborg - den første i verden, der producerer tilsætning af dyrefoder pa basis af naturgas og mikroorganismer. Det med deltagelse af prins Joachim, energiminister Lars Chr. Lilleholt, dir. Karen Hækkerup fra landbruget og borgmester Damm m.fl.
  Foto: Mik
Unibio indvier fabrik i Kalundborg – den første i verden, der producerer tilsætning af dyrefoder pa basis af naturgas og mikroorganismer. Det med deltagelse af prins Joachim, energiminister Lars Chr. Lilleholt, dir. Karen Hækkerup fra landbruget og borgmester Damm m.fl. Foto: Mik Foto: Christian Mikkelsen [Mik]

Det internationale Feed-X-program har udvalgt danske Unibio som én blandt 10 virksomheder, der er udset til at skulle være med til at opnå målet med Feed-X-programmet – som er at erstatte 10 procent af den globale konventionelle foderprotein med bæredygtige alternativer og dermed nedbringe den miljømæssige belastning fra foderproduktionen markant.

Unibio, som indviede sit første anlæg til produktion af bæredygtigt dyrefoder i Kalundborg i 2016, er valgt på grund sit GMO-frie og økologiske protein – Uniprotein-produkt – som hverken belaster landbrugsjord eller verdenshavene ved fremstillingen.

Feed-X støttes af World Wildlife Foundation (WWF), FN's bæredygtighed-program og andre partnere med samme mission, såsom IKEA og Skretting.

Der er høje forventninger til Unibio's bidrag til Feed-X-programmet. Med Uniprotein-produktet kan Unibio allerede inden for den nærmeste fremtid bidrage markant til en formindskelse af den globale miljøbelastning, der ellers sker i fremstillingen af fiske- og dyrefoder. Der åbnes op for et kolossalt potentiale. Den ubegrænsede mængde af metan på Jorden kan med Unibios U-Loop-teknologi omdannes til en næsten endeløs mængde af protein. Det langsigtede mål for Feed-X er at brødføde den voksende verdensbefolkning på jorden med fødevarer, der er produceret på en bæredygtig og miljøbevidst måde.

– I en fremtid, hvor vi er tvunget til at mindske foderproduktionens globale miljø- og klimaaftryk markant, tror vi på, at Unibio's teknologi er en game changer, siger Henrik Busch-Larsen, Unibios CEO, og tilføjer: – Forestil jer at anvende den globale overflod af metan til at producere en næsten ubegrænset mængde protein. Der er ingen grund til at belaste verdenshavene eller landbrugssystemer yderligere. Vi kan stoppe med at rydde mere regnskov. Det er den mulighed, Unibio's teknologi åbner op for.

Henrik Busch-Larsen ser det som en blåstempling, at Unibio slap gennem Feed-X-nåleøjet, og CEO'en ser et stort potentiale i samarbejdet i forhold til at tage det næste skridt frem mod at blive en betydelig global leverandør af ikke-forurenende og bæredygtigt protein.

Produktionen af Uniprotein-produktet er baseret på fermentering af en mikrobiel kultur, hvor alle typer af metan kan bruges som fødekilde. Produktet er økologisk og kan let produceres i meget stor skala.

Uniprotein-produktet har en meget høj kvalitet. Det har et proteinindhold på 70 procent og kan let erstatte højkvalitets proteiner som fiskemel og meget koncentrerede soyaprodukter. Uniprotein er blandt andet meget velegnet til fiskefoder og som startfoder til smågrise.

Unibio, et verdensførende industrielt biotekselskab med hovedkvarter i Danmark, har udviklet en fermenteringsmetode til produktion af et bemærkelsesværdigt, bæredygtigt og økologisk højkoncentreret protein til fødevare- og fodermarkederne, der afkobler proteinproduktion fra landbrug og fiskeri.

Det bæredygtige, økologiske protein vil blive solgt gennem et netværk af distributører og til nøglekunder verden over.

Unibio har 43 ansatte og er grundlagt af Busch-Larsen familien, der sammen med Mitsubishi Corporation og en gruppe af private investorer også ejer virksomheden.

Målet med Feed-X-programmet er at erstatte 10 procent af den globale foderindustri – cirka 107 millioner tons – for markant at reducere det foderrelaterede miljø- og klimaaftryk ved at integrere alternative foderingredienser og foderrelaterede teknologier ind i værdikæder for opdrættede laks og rejer.