Ung ledighed: Plads til forbedring

Foto: THOMAS OLSEN, Bjarne Robdrup
FOTO: THOMAS OLSEN 040215
  DE ®LDRE I VANGEN I SVEB¯LLE BLIVER ORIENTERET OM KOMMENDE SYRISKE FLYGTNINGE
FOTO: THOMAS OLSEN 040215 DE ®LDRE I VANGEN I SVEB¯LLE BLIVER ORIENTERET OM KOMMENDE SYRISKE FLYGTNINGE

På trods af flere ressourcer, flere konkrete handlingsforløb, øget fokus – og på trods af en stribe resultater, der i sig selv skabte fremgang – så er der plads til forbedring, når Kalundborg Kommune skal se indad og fremad i bestræbelserne på at få flere unge i uddannelse og i arbejde.

Det erkender arbejdsmarkedschef Jens Folman, Jobcenter Kalundborg overfor Nordvestnyt. Og han siger det direkte:

– Der er ingen tvivl om, at unge-ledigheden vil blive og skal være et af de fokusområder, vi skal forbedre os på i 2017.

– Vi kan glæde os over, at forskellige tiltag har haft den forventede positive virkning og skabt målbare resultater. Men vi må samtidig konstatere, at Kalundborg Kommune fortsat placerer sig i den tunge ende, når vi ser ned over parametrene for unges uddannelse og beskæftigelse.

Nøgletal på Kommunalbestyrelsens arbejdsmarkedspolitiske strategi for perioden januar til november 2016 viser et fald blandt offentligt forsørgede unge i alderen 16-29 år på 15 procent i forhold til samme periode sidste år.

Den faktiske ledighed i Kalundborg Kommune steg i oktober (4,2 procent) med 0,4 procentpoint i forhold til måneden før. Antallet af bruttoledige i kommunen ligger nu over lands- og landsdelsgennemsnittet efter en lang periode med positive tal, og det skyldes især en voldsom stigning i antallet af ledige unge mænd.

Læs mere i dagens avis.