Udvalgsformand afviser blankt kritik af bynær skov

SKOVANLÆG: Jurist vurderer, at skov ved Sæby “som udgangspunkt” udløser begrænsninger i anvendelse af grundejernes ejendomme, men Kalundborg Kommune fastslår, at det ikke er tilfældet.

Udvalgsformand afviser blankt kritik af bynær skov

KALUNDBORG: Vi er bekendt med, at beboerforeningen har indhentet juridisk vurdering af konsekvenserne for en bynær skov ved Sæby. Det tager vi til efterretning. Men jeg vil gerne fastslå, at påstande om, at anlæg af skoven vil få negativ indflydelse på og begrænser grundejernes muligheder for at bygge til eller om på egne parceller, er helt – ja, ude i skoven. Det har intet på sig.