Tonny Voldby Pedersen

Foto: Picasa

Spidskandidat for Nye Borgerlige.

Alder: 48 år.

Job: Officer i flyvevåbnet.

Bopælsby: Vollerup.

Hvad er det vigtigste for dig ved dette valg?

Kalundborgs folkeskole skal styrkes. Folkeskolen i Kalundborg fungerer ikke ordentligt. Hvis Kalundborg skal styrke sin bosætning og sine ambitioner om at blive en uddannelsesby, skal vi have styr på vores folkeskole.

Vi bliver nødt til at tage andre midler i brug end vi tidligere har brugt, da det jo tydeligvis ikke har fungeret.

I Kalundborg skal flere visiteres til andre undervisningstilbud end folkeskolen. Vi skal sørge for at langt flere, der ikke får det rigtige ud af undervisningen i folkeskolen, får et andet og for dem bedre tilbud. Ligeledes skal de elever der hindrer andre elever i at få udbytte af undervisningen, også tilbydes alternative undervisningsformer, der måske ikke er i rammen af den almindelige folkeskole.

Vi skal i Kalundborg tegne en overenskomst med lærerne, som fremmer at der kommer uddannede lærere til Kalundborg. Vi skal have ansat lærere, der kan undervise i deres linjefag på flere skoler på de forskellige dage. Herunder på alle de mindre skoler i vores kommune.

Tonny Voldby Pedersen – spidskandidat Nye Borgerlige.