Tilladelse ikke uventet – men utrolig trist

Debat

Trist både for naturen, borgerne og især politikerne og de virksomheder, som aftager enorme mængder ikke bæredygtigt overfladevand fra Tissø.

Når tre store grønne organisationer lokalt og nationalt enstemmigt gang på gang fortæller kommunalpolitikerne, at den nuværende vandindvinding har medført stor skade på naturen, og at en fortsættelse og øgning af vandindvindingen ud over at medføre yderligere negative konsekvenser for naturen, også er lovstridig – så er det trist – endda meget trist, at 22 ud af vores 27 kommunalpolitikere mener, at de er bedrevidende end højt uddannede fagfolk i DTU Aqua. Når tre store grønne organisationer enstemmigt råber vagt i gevær, så burde det have givet stof til eftertanke hos enhver ansvarlig politiker.

Trist fordi flertallet af vores politikeres manglende tagen ansvar og udvise rettidig omhu nu er årsag til, at nationale og multinationale selskaber som Ørsted, Novo Nordisk og Novozymes herefter rettelig burde slette »bæredygtig« fra deres profiler. Som SF så korrekt udtrykte det, så skal alle parametre og den mindste tvivl omkring bæredygtigheden af indvindingen være afdækket, før der gives en tilladelse, specielt fordi den nuværende indvinding har medført store økologiske problemer i Nedre Halleby å. DTU Aquas rapport og møder med kommunen er hverken fremlagt i Tissø Forum eller afspejlet i tilladelsen.

Susanne Ladefoged, formand Danmarks Naturfredningsforening Kalundborg afdeling