Thomas Malthesen Hiorth

Alder: 48 år.

Job: Jeg arbejder i Natur- og Miljøafdelingen i Kalundborg Kommune.

Bopælsby: Svebølle.

Hvad er det vigtigste for dig ved dette valg?

Det vigtigste for mig ved dette valg, er at der kommer et nyt politisk flertal, der bredt vil arbejde for Kalundborg Kommunes bedste, hvilket indebærer bredt samarbejde og politiske diskussioner og forhandlinger på tværs af politikområderne. Som det er nu, er det alt for fastlåst!

Jeg synes jeg nu, efter snart at have siddet én periode i kommunalbestyrelsen, har fået en ballast og erfaring der gør, at jeg kan arbejde endnu mere for dem, som trænger mest – og samtidig sætte yderligere fokus på den grønne dagsorden!

Jeg vil som kommunalpolitiker fortsat have fokus på den tidlige indsats som en altafgørende grundtanke i det kommunale arbejde – herunder mere ro på i daginstitutionerne via bedre normeringer og i folkeskolen med flere timer med to voksne i klasseværelset og kortere skoledage!

At arbejde for endnu flere cykelstier i Kalundborg Kommune, både til sikre skoleveje for børnene og som pendlercykelstier mellem centerbyerne!

Åbne kommunen op for borgerne og gøre beslutningerne mere gennemskuelige!

Thomas Malthesen Hiorth – spidskandidat for Socialistisk Folkeparti.