Svebølle-skytter kan se frem til en kælder uden fugt

FORBEDRINGER: Fra en pulje til uforudsete udgifter bruges en kvart million kroner på at renovere fugtskadet kælder i hallen i Svebølle.

Foto: Per Christensen

KALUNDBORG: Der er fugtskader i kælderen under Svebølle-hallen. Her holder byens skytter til, og fugten er ikke nogen behagelig følgesvend, når der skal trænes.

Men det bliver snart bedre. Teknik og miljøudvalget har nemlig i enighed på vegne af Kalundborg Kommune besluttet at bruge 250.000 kroner få at sætte lokalet i stand. Pengene tages fra puljen på 12,369 millioner kroner, som omhandler vedligeholdelsesopgaver på kommunens ejendomme.

Jakob Beck Jensen (V), formand, teknik og miljø: – Vi finder 250.000 kroner til det fugt-ramte lokale i kælderen i Svebølle-hallen. Foto: Per Christensen

– En del af puljen kan bruges til det, vi kalder uforudsete udgifter, og her indgår de 250.000 kroner til skytternes lokale, siger Jakob Beck Jensen (V), formand for teknik og miljøudvalget.

På investeringsoversigten for 2023 er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 12,369 millioner kroner til vedligeholdelse af kommunens ejendomme. Men udvalgsformanden erkender, at der kunne bruges mange flere penge på området.

På et planseminar i 2021 fik Kommunalbestyrelsen et opdateret vedligeholdelsesoverblik, der viser, at det samlede vedligeholdelsesefterslæb er reduceret i et vist omfang. På det samme planseminar blev fremlagt et efterslæb på cirka 58 millioner kroner for de ejendomme, der satses på.

Ekstra bevillinger

Derfor har kommunalbestyrelsen i budgetaftalen for 2023-2026 aftalt at afsætte i alt 75 millioner kroner til ekstraordinær renovering og vedligeholdelse af velfærdsbygninger.

Der bruges 10 millioner kroner i år og 10 millioner kroner i 2024. I 2025 skal findes 25 millioner kroner i 2025 – og yderligere 30 millioner kroner i 2026.

De 10 millioner kroner i 2023 er målrettet Firhøjskolen og Firhøjhallen.

Administrationen har foreslået følgende overordnede indsatser til vedligeholdelsesopgaver på kommunens ejendomme:

Puljen:

Tagrenoveringer (500.000 kr.). Vinduer, døre og facadearbejder (750.000 kr.). Affaldsgårde (500.000 kr.). Energistyring og tekniske installationer (1.200.000 kr.). Øvrige tekniske anlæg til brandsikring, tyverisikring og adgangskontrol (1.000.000 kr.). Indeklima (1.000.000 kr.). Nedbørs-sikring og kloak (600.000 kr.). Diverse vedligehold og uforudsete opgaver (2.000.000 kr.)

Enkeltstående opgaver:

Lindegården (2.000.000 kr.) Spildevandsrensning Buerup Skole og Klubhus St. Fuglede (800.000 kr.) Hønghallens bærende søjler (750.000 kr.) Motoriklandskabet i Kultur- og Bevægelsespark Høng (lovliggørelse af rekvisitter i det fri: 400.000 kr.) Radonrenovering (200.000 kr.) Skimmelsanering Årby Skole (300.000 kr.) Facadearbejde på Spiralen (400.000 kr.)