Svar fra chef for Lægevagten

Sjælland: Cheflæge for Lægevagten Ole Mazur Hendriksen vil gerne svare på spørgsmål generelt om lægevagten, men kan ikke gå ind sagen om Ebbe Munk.

Svar fra chef for Lægevagten

Lisbeth Munk er inviteret til dialogmøde med Lægevagten fra Region Sjælland om Ebbe Munks forløb. Foto: Martin Olsen

Foto: Martin Olsen
<p>Ole Mazur Hendriksen er cheflæge for Lægevagten i Region Sjælland, og han kan oplyse, at der er planlagt dialogmøde med Lisbeth Munk.</p>