Strækning af Holbækvej renoveres fra maj – kræver sikkert ensretning året ud

Strækning af Holbækvej renoveres fra maj - kræver sikkert ensretning året ud
Nu skal strækning 3 renoveres på Holbækvej. På tegningen ses arbejdsområdet. Foto: Kalundborg Kommune
Nu skal strækning 3 renoveres på Holbækvej. På tegningen ses arbejdsområdet. Foto: Kalundborg Kommune

Forberedelserne til renovering af Holbækvej – det der hedder strækning 3 – er gået i gang.

Det oplyser Kalundborg Kommune i en pressemeddelelse.

Det drejer sig om strækningen i østlig retning fra Holbækvej nr. 129 til rundkørslen Kåstrupvej/Stejlhøj.

Ligesom ved renoveringen af den forrige strækning af Holbækvej, foretages renoveringen i et tæt samarbejde med Kalundborg Forsyning for at koordinere og optimere arbejdet på strækningen.

Kalundborg Forsyning renoverer vand- og fjernvarmerørene, da de er af ældre dato og nedslidte.

Derudover kan der være en mulighed for at Kalundborg Forsyning skal etablere fjernvarme fra stejlhøj 24 og op til rundkørslen.

I 2018 var der borgermøde om den samlede renovering af Holbækvej opdelt på 3 delstrækninger.

Det arbejde der nu igangsættes bygger på en videreførelse af de principper og skitseforslag, som blev anvendt på tidligere udførte strækning. Det er Kalundborg Kommune, der renoverer vejarealet, blandt andet med en udvidelse af cykelstier på hele strækningen og fortov frem til rådhuset.

Hver enkelt berørt husstand vil selvfølgelig blive kontaktet om aftaler og hvordan arbejdet bliver udført på deres ejendomme. Projektområdet findes på henholdsvis Kalundborg Forsynings – og Kalundborg Kommunes hjemmesider.

Til vejrenovering har Kalundborg Kommune afsat i alt 10 millioner kroner, – 5 millioner kroner i 2021 og 5 millioner kroner i 2022.

De konkrete trafikale omlægninger er endnu ikke fastlagt, men det forventes at der igen, bliver ensretning på den berørte del af Holbækvej,og trafikomlægning via Stejlhøj og Rynkevangen ligesom ved sidste renovering af Holbækvej – strækning 2.

Det vil beklageligvis give gener for trafikanterne på strækningen, men Kalundborg Kommune håber på trafikanternes tålmodighed og at borgerne synes det har været hele besværet værd, når en flot og sikker indfaldsvej til Kalundborg står færdig.

Sådan ser den forventede tidsplan ud:

1. Gravearbejdet forventes at starte i midten af maj.

2. Gravearbejdet og ensretningen vil vare året ud. Endelig afslutning forventes i foråret 2022.