Spareforslag skaber frygt for skolelukninger

Foto: Mie Neel, Martin Stokkebro Moestrup
Firhøjskolen fylder 50 år. En elv fra 1.kl i 1959 og skolens yngste elev hejser flaget inden morgensangen. Foto: Mie Neel
Firhøjskolen fylder 50 år. En elv fra 1.kl i 1959 og skolens yngste elev hejser flaget inden morgensangen. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Fire af Kalundborg Kommunes mindre skoler frygter, at de spareforslag, som der var høringsfrist på i fredags i forbindelse med kommunens Budget 2020, vil føre til skolelukninger.

– Løve-Ørslev Skole ser med største bekymring på dette forslag. Konsekvenserne af dette forslag, tror vi, vil betyde lukning af Løve-Ørslev Skole, skriver skolens medarbejderudvalg om et af spareforslagene.

– For vores lokalsamfund vil lukning af udskolingsklasser Firhøjskolen på sigt betyde, at skolen vil lukke, da det ikke længere er et attraktivt skoletilbud, skriver skolebestyrelsen på Firhøjskolen om et andet af forslagene.

Også i høringssvar fra Rørby Skole og Kirke Helsinge Skole skriver man direkte om frygt for skolelukninger som følge af forslagene, viser Sn.dk's gennemgang. De to forslag er en del af administrationens 33 forslag til effektiviseringer.

I Forslag 5: »Optimering af klassestørrelse« lægger administrationen op til at indføre en minimumsgrænse på 12 elever i hver klasse. Administrationen skriver selv, at havde man indført det for skoleåret 2019/2020 ville det betyde en lukning på otte klasser.

Der er kommet høringssvar fra samtlige folkeskoler i kommunen. Nogle skoler sender to høringssvar, et fra medarbejderudvalget og et fra skolebestyrelsen, mens andre vælger at sende et samlet svar. Gennemgangen viser, at det ikke kun er de fire mindre skoler, der er kritiske over for dette forslag. Faktisk er forslaget om klassestørrelser nævnt i 20 ud af 25 svar fra folkeskoler, og det kritiseres i samtlige af dem.

Nogenlunde samme tendes ser man i forhold til administrationens Forslag 6 om at samle kommunens udskoling (7.-9. klassetrin), så man går fra at have udskoling på i dag ni skoler til at have det på potentielt kun to skoler. Her udtrykkes der i 19 høringssvar bekymring for det forslag, som Firhøjskolens skolebestyrelse frygter vil medføre lukning.

I flere af høringssvarene gives der desuden udtryk for, at Forslag 5 og 6 er for unuancerede, og at man i stedet bør se på skolestrukturen i kommunen som helhed. Nyrupskolens skolebestyrelse nægter af den årsag sågår helt at tage stilling til de to forslag og skriver:

– Skolebestyrelsen mener, at de to forslag er knopskydninger, hvorfor vi ikke ønsker at tage stilling til forslaget.

En anden udbredt bekymring er, at forslagene om at flytte eleverne rundt i kommunen vil sende flere elever i armene på friskolerne.

Udover Forslag 5 og 6 møder også Forslag 8 om effektiviseringer modstand rigtig mange steder. Her foreslås det at hæve lærernes undervisningstid fra 745 timer årligt til 760 timer. Flere steder nævnes det, at forslaget vil forringe undervisningen, og at det kan gøre det mindre attraktivt at være lærer, hvorfor det vil blive sværere at trække lærere til kommunen.

Til sidst er der stor modstand mod et foreslag fra administrationen og børne- og familieudvalget om at spare fem millioner kroner om året på inklusionen. På Tømmerup Skole mener medarbejderudvalget, at det vil være »ødelæggende for de lokale initiativer, der er iværksat ud fra den tildelte pulje, der nu må revurderes og givetvis afvikles med væsentlige serviceforringelser til følge for de svageste elever«.