Søger om 300.000 kr. til to nye skulpturer

Kultur- og fritidsudvalget skal tage stilling til, om Lundbye-komitéen kan få 300.000 kr. fra en ny kommunal “kunstfond” til to skulpturer, der skal placeres ved Helix Lab og Professionshøjskolen Absalon.

Søger om 300.000 kr. til to nye skulpturer

Per Ahlmann har arbejdstitlen “Perspektivomvenderen” på sit værk - to identiske, keramiske søjleformer i vejrbestandigt, højt-brændt stentøj. Indlejret i toppen ses et bæger med rod, udført i patineret bronze. Grafik: Per Ahlmann

Lundbye-komitéen i Kalundborg arbejder på at opstille tre nye skulpturer, der skal afsløres ved Helix Lab og Professionshøjskolen Absalon i Kalundborg til Lundbye Kunstfestival 2024.

På mødet tirsdag skal kultur- og fritidsudvalget tage stilling til en ansøgning om støtte på 300.000 kr. til de to førstnævnte skulpturer, svarende til 25 procent af den samlede udgift på 1,2 mio. kr. til de to værker.

– Kommunens bidrag kan eventuelt finansieres af den årlige pulje til kunst, som kommunalbestyrelsen – ifølge dagspressen – har afsat på de kommende års budgetter, står der i ansøgningen.

Kommunalbestyrelsen har i budget 2023-2026 indskrevet etablering af en kunstfond med afsættelse af 250.000 kroner om året som opsparing til kunst i offentligt rum.

Brug for løftestang

De 75 procent af udgifterne til de nye skulpturer vil Lundbye-komitéen forsøge at skaffe ved at søge fonde og andre bidragsydere.

– Udgiftsfordelingen med 75 procent fra fonde med videre og 25 procent fra kommunen er valgt, fordi fonde som udgangspunkt ikke yder tilskud til kunstværker på kommunale områder, uden at kommunen dækker en del af udgifterne, skriver Lundbye-komitéen.

Lundbye-komitéen indsamlede i alt 1,55 millioner kr. til bronze-skulpturen af J.Th. Lundbye, kreeret af Maja Lisa Engelhardt og indviet i 2021.

– Hvis Kalundborg Kommune ikke havde bakket op med 550.000 kroner til Lundbye-skulpturen – fra opsparingen til »det store kunstværk« – så er det svært at se, hvordan vi skulle have fået 750.000 kroner fra Bent O. Jørgensens Fond og 250.000 kroner fra Den Danske Forskningsfond, siger Holger Prehnum, formand for Lundbye-komitéen.

Kraft i menneskets natur

Den keramiske skulptur til Helix Lab udføres af skulptør og keramiker Per Ahlmann, og billedkunstner Anders Hald skal kreere bronze-skulpturen til Absalon.

Per Ahlmann har arbejdstitlen “Perspektivomvenderen” på sit værk – to identiske, keramiske søjleformer udført i vejrbestandigt, højt-brændt stentøj, glaseret med en blank, gul glasur. Indlejret i toppen ses et bæger med rod – tidens rod. Detaljen udføres i patineret bronze.

– Skitseforslaget er en skulpturel, fabulerende hyldest til den kraft i menneskets natur, der fremdriver og kombinerer filosofi, videnskab og kunst, udtaler kunstneren, der blandt andet er inspireret af den italienske forsker og forfatter Carlo Rovelli.

– En nysgerrighed efter nye vinkler på eksistensen og verdens beskaffenhed, skriver kunstneren.

Eksempelvis henviser skulpturens foldning både til tyngdekraften og fysikeren Isaac Newton, det skjulte og uopdagede, og guldaldermaleren J. Th. Lundbyes frakke som en abstrakt reference til lokal kunst- og kunsthistorie.

En gensidig relation

Anders Hald kalder værket til Professionshøjskolen Absalon – en to meter høj skulptur i bronze – “From earth we take, to earth we give”.

Bronze-skulpturen portrætterer den kreative, legende og nysgerrige side af mennesket. Som en jonglør, der søgende sender bolde i luften. Anders Hald kalder sit værk Absalon “From earth we take, to earth we give”. Grafik: Anders Hald

– Værket handler om mennesket, men i særdeleshed om relationen mellem naturen og mennesket. Naturens ressourcer danner grundlag for vækst i mødet med menneskets kreativitet og innovation.

– En gensidig relation, hvor vi som mennesker både tager fra naturen og giver tilbage via ny tanker og tiltag som kommer både os og kloden til gavn, lyder kunstnerens tanker i skitseprojektet.

Skulpturen portrætterer mennesket i centrum – den kreative, legende og nysgerrige side af mennesket.

– Som en jonglør, der søgende sender bolde i luften, uden vished om hvor de lander, forklarer kunstneren.

En daglig inspiration

Absalon og Helix Lab bakker varmt op om de to skulpturer.

– Opstilling af et par unikke, steds-inspirerede skulpturer ved de nye uddannelsesbygninger er et stærkt signal og vil bidrage til yderligere udvikling af campus-området.

– De skal være med til at signalere kreativitet, videbegærlighed og konkret praksis og vise tværfaglighed og innovation. En kobling mellem videnskab og kunst, som kan være til daglig inspiration for campus-områdets studerende, undervisere, forskere, medarbejdere og gæster, udtaler Anette Birch, direktør for Helix Lab, og Conni Simonsen, chef for Absalon Campus.

Skulptur af Engelhardt

Lundbye-komitéen forsøger også rejse en tredje skulptur under kunstfestivalen i 2024 og arbejder på at skaffe én sponsor til værket, der skønnes at koste 250.000 kr.

– Hvis det ikke lykkes, vil vi senere sende en ansøgning om et kommunalt tilskud på 25 procent, inden vi begynder at søge fonde, står der i henvendelsen udvalget.

Skulpturen skal placeres på den lille plads foran det gamle asyl, hvor Kalundborg Lokalarkiv holder til – hvorfra Kalundborg Turistforening i en årrække drev turistkontor.

– I 2024 er det 100 år siden, at Kalundborg Turistforening blev stiftet, og det skal markeres under Lundbye Kunstfestivalen med en skulptur på den lille plads.

Det er en mindre bronze-skulptur, udført af Maja Lisa Engelhardt. Den skal forestille J. Th. Lundbyes alter ego, den lille nisse-lignende bakketrold Sindre, som – med Lundbyes egne ansigtstræk – optræder på mange af kunstnerens billeder og i hans dagbøger og breve.

– Den lille plads ved asylet, der blev oprettet på Lundbyes tid, er et af de mest trafikerede steder i kommunen. Mange vil dagligt kunne glæde sig over skulpturen.

– Stedet er også adgangsvej til Vor Frue Kirke og middelalder-højbyen. Fra sin plads ved det gamle asyl får Sindre udsyn til Lundbye-skulpturen på det modsatte hjørne – og omvendt.

Kalundborg Turistforening bakker op.

– Det er en flot gestus, som varigt vil blive værdsat af turister og gæster, udtaler foreningen.