Sammen skaber vi skelsættende resultater

Ambitionerne er store for det nye partnerskab Alliancen Biotekbyen. Partnerskabet skal være med til for alvor at sætte Kalundborg på landkortet inden udgangen af 2030.