Samarbejde skal bremse unge rygere

En relativ stor procentdel af de lokale unge fra udskolingen og gymnasierne, svarer nej til om de drikker alkohol, ryger eller tager rusmidler set i forhold til andre kommuners unge. Foto: Allan Nørregaard
Foto: Aske Hald Knudstrup