Røsnæs Skole har nok elever til ny 0. klasse

Tre elever fra skoledistriktet og tre elever udefra har tilmeldt sig den kommende 0. klasse på Røsnæs Skole.

Dermed er der præcis nok til at få oprettet 0. klassen, da det kræver seks elever.

– Det er glædeligt, at skolen bliver tilvalgt. Specielt i denne tid, siger Annette Bønlykke, skoleleder på Røsnæs Skole.

I aften skal Børn- og Familieudvalget ud fra de 17 høringssvar beslutte, om Røsnæs Skole skal lukkes og i så fald hvornår.

– Vi afventer nu, og så snakker vi selvfølgelig også om det. Nu er det tæt på, siger Annette Bønlykke.

Ellers har fokus været på skolens hverdag.

– Børn- og Familiudvalgets beslutning giver et hint om hvad der kommer til ske, mens det er først den 22. februar til kommunalbestyrelsesmødet, at vi får endelig besked, siger Annette Bønlykke.

Styregruppen fra Friskolen på Røsnæs mener, at det er ærgerligt, at de faglige organisationer – Skolelederfor­eningen Kalundborg, Kalundborg lærerkreds, FOA og BUPL – anbefaler, at skolen lukkes i sommeren 2017 og begrunder det med, at der vil komme lærer- og elevflugt samt dårlig trivsel, når virkeligheden viser det modsatte.

– Således er der efter offentliggørelsen af forslaget om lukning af Røsnæs Skole indskrevet seks nye elever, hvorimod ingen, hverken elever eller personale, har forladt skolen på baggrund af forslaget, skriver styregruppen til Nordvestnyt.

Der er indtil nu 64 elever, som er tilmeldt Friskolen på Røsnæs. Derudover har friskolen også fået henvendelser fra flere kompetente lærere, der ønsker at være en del af projektet.

Styregruppen understreger, at det er afgørende for processen, at økonomien på Røsnæs Skole bevares, så man sikrer en fortsat rolig proces, hvor der ikke skal afskediges personale. Derudover at skolen først bliver lukket i sommeren 2018, så eleverne kan fortsætte på Friskolen på Røsnæs.

– Vi oplever, at de faglige organisationer ikke ønsker en friskole og derfor forsøger at skabe et billede af en virkelighed, der ikke er rigtig. Organisationerne tager ikke højde for, at hvis skolen fortsætter til sommeren 2018, står der en friskole klar, som har stor opbakning fra forældre og lokalsamfund. Dermed vil der fortsat være en skole på Røsnæsvej 304, slutter styregruppen.