Protest mod lokalplanændring der muliggør supermarked

Debat

Bestyrelsen i Ubby Brugsforening erfarer på forsiden af Nordvestnyt den 20. marts og gennem TV-Kalundborg samt ved et møde på Rørby Skole, at kommunalbestyrelsen i Kalundborg Kommune overvejer at ændre i lokalplanen for området i Rørby – med henblik på at der kan etableres et nyt stort supermarked.

Vi hilser konkurrenter velkommen til området, men de må blive på den kendte bane, og nedsætte sig inden for rammerne og de lokalplaner, vi kender, og de rammer, vi skal agere under.

Vi er bestyrelsen i Ubby Brugsforening – men vi er også borgere i kommunen, og vi forventer, at vores lokalvalgte politikere understøtter livet i de små lokalsamfund, dem er der jo er mange af i vores kommune. Vi forventer, at de har stor interesse i, og at I bakker op om, de lokale virksomheder og foreningslivet.

Ubby Brugsforening støtter det lokale foreningsliv. Vi laver aktiviteter lokalt i samarbejde med de lokale foreninger – for eksempel fastelavn med tøndeslagning, sankthans-arrangement, julemarked og meget mere.

Vi støtter foreningslivet, hvor de mange frivillige gør en kæmpe indsats for at styrke fællesskabet. Vi er sponsor for Rørby Fodboldklub, støtter via OK-fonden Hvidebæk Idrætsforening. Vi forventer, at vores kommunalbestyrelse bakker op om det lokale.

Vi byder medlemmerne fra Rørby Brugs velkommen i Ubby, og vi ønsker et tættere samarbejde med borgerne i Rørby – eksempelvis som nye bestyrelsesmedlemmer.

Vi opfordrer derfor politikerne til at gå i dialog med borgerne i de små lokalsamfund, og med de lokale i Rørbys virksomheder og foreninger for sammen med borgerne at finde de bedste løsninger. Løsninger der kan medvirke til, at vi fortsat kan tiltrække nye borgere, der ønsker at blive en del af vores stærke fællesskaber.

Vi mener at en lokalplan, der gør det muligt for et nyt, stort supermarked at etablere sig i Rørby, vil være en alvorlig trussel mod Brugsen i Ubby og hermed en trussel mod et gode og frodige fællesskab der i dag eksisterer.

På den samlede bestyrelses vegne.

Ole Eg Pedersen

formand for bestyrelsen

i Ubby Brugsforening