Ny leder på Kr. Helsinge Skole

Foto: Per Christensen, Anna Egeris Karstoft