– Motorvej uden betydning for Kattegat-forbindelse