Molslinjen byder på færgerute til Samsø

Mandag klokken 12 lukkede Transportministeriet for bud på de kommende 10 års kontrakter for færgeruterne Alslinjen og Samsølinjen. Molslinjen, der i dag forestår overfarten på begge ruter, har indsendt et bud på to eldrevne færger, der skal bygges og være klar i 2025, såfremt de vinder udbuddet.

Molslinjen genvinder færgeruter

Der skal bygget en helt ny elfærge til de mange gæster på Samsø, hvis Molslinjen vinder udbuddet om færgeruten.

Foto: Molslinjen

Mandag klokken 12 sluttede det offentlige udbud af 10 års færgedrift på ruterne Alslinjen og Samsølinjen. Og særligt ruten mellem Ballen på Samsø og Kalundborg har der været rift om.

I slutningen af sidste uge meddelte det kommunalt ejede selskab Samsø Rederi, som står for ruten fra Samsø til det jyske fastland, at kommunen havde indsendt et bud til Transportministeriet med forhåbning om at overtage Sjællandsruten fra Samsø til Kalundborg.

Mandag offentliggjorde Molslinjen, der driver Samsølinjen, at de agter at bibeholde færgebetjening på strækningen mellem Ballen og Kalundborg, som de har stået for siden 2018.

Vinder Molslinjen udbuddet er der udsigt til, at der skal indsættes to nye elektriske færger på begge strækninger, som endnu ikke er bygget.

– Vi har i Danmark og hos Molslinjen sat os meget høje mål for vores klimaindsats, og skal vi nå disse mål, skal vi kunne drive færgerne på grøn energi. Der er elektriske færger efter vores mening det rigtige, siger Molslinjens administrerende direktør, Carsten Jensen.

Fokus på bæredygtighed

Af det offentligt tilgængelige udbudsmateriale fra Transportministeriet er det tydeliggjort, at klimaet og bæredygtige løsninger er vægtet højt i begge udbud.

I udbuddets tildelingskriterier fremgår det nemlig, at emissioner – eller CO2-udledning – vægter 90 procent, kapacitet vægter 10 procent, mens prisen ligger fast, og er derfor ikke et parameter.

På den baggrund erklærede Samsø Kommunes borgmester, Marcel Meijer (S), over for TV2 Østjylland, at deres bud ikke helt matcher kriterierne i udbuddet. Men samtidig er han kritisk over for det store fokus på emissioner i udbudsmaterialet.

– Hvis man stort set kun lægger vægt på CO2-udledning, og den grønne løsning ér selvfølgelig vigtig, så er det jo den mindste færge, der vinder, siger Marcel Meijer til TV2 Østjylland.

Ifølge Jesper Maack, der er er presse- og kommunikationschef hos Molslinjen, så er der i mellemtiden ikke grundlag for at antyde, at de elektrificerede færger ikke har kapacitet nok.

– Vi har lavet et udbud, der er konformt med betingelserne i udbudsmaterialet, hvor kapacitet også er nævnt, siger han.

Det har i mellemtiden ikke været muligt for Nordvestnyt at få oplyst, hvor mange gæster en eventuel, fremtidig eldreven færgeoverfart til Samsø kan rumme.

Transportministeriet kan tildele ruten til vinderen af udbuddet allerede i slutningen af ugen. Efterfølgende vil der være en kort periode, hvor det er muligt at gøre indsigelser mod Transportministeriets beslutning.

De nye kontrakter har driftstart den 1. september 2024 på Alslinjen og 1. januar 2025 på Samsølinjen. Ifølge udbudsmaterialet er der tale om en kontrakt til en værdi af 600 millioner kroner.