Modstandere mødtes med minister

En forkert og skadelig retning

Repræsentanter for de fem protestforeninger mod den faste forbindelse over Kattegat mødtes fredag med transportministeren.

Foto: Steen Holten Andersen
Repræsentanter for de fem protestforeninger mod den faste forbindelse over Kattegat mødtes fredag med transportministeren.

Fredag besøgte en delegation fra de fem protestgrupper mod en fast forbindelse over Kattegat transportminister Thomas Danielsen (V) i Transportministeriet i København for at udveksle synspunkter om den faste forbindelse over Kattegat.

– Ministeren understregede, at hverken han selv eller regeringen endnu har gjort deres holdning og til den faste forbindelse, men han var meget lydhør og imødekommende overfor for vores synspunkter, fortæller bestyrelsesmedlem i Nej til motorvej på Røsnæs Dorete Dandanell.

Gruppen havde fået en halv time med ministeren, hvorfor Dorete Dandanell og hendes fæller på forhånd havde forberedt deres argumenter omhyggeligt.

– Vi talte om, hvordan vi mente, at ideen om en fast forbindelse over Kattegat er helt ude af trit med tiden, og decideret skadelig for såvel naturen som miljøet, fortæller hun.

Derudover tog delegationen også det misforhold op, som de oplever der er mellem modstandere og tilhængere af den faste forbindelse over Kattegat.

– Kattegatkomitéen (en sammenslutning af politikere og af interesser i det private erhvervsliv m.fl der arbejder for den faste forbindelse) har adgang til langt flere resurser og oplysninger end vi har på modstandersiden. Det giver ikke en fair debat, mener Dorete Dandanell.

Arbejdet med Kattegatforbindelsen er i øjeblikket officielt sat på pause, og en ting som modstanderne var opsatte på at få afklaret, var om regeringen havde iværksat yderligere undersøgelser eller forberedende arbejde i forbindelse med projektet.

– Ministeren understregede, at Regeringen endnu ikke havde haft tid til at danne sig en holdning til den faste forbindelse, siger Dorete Dandanell.

Det er ikke første gang at modstanderne får fortræde for en minister, og Dorete Dandanell har selv tidligere været inde og mødes med transportministeren i den tidligere regering.

– Jeg oplevede at der var større vilje til at lytte og spørge ind til vores synspunkter hos denne minister, siger hun.

I mødet med trafikministeren deltog udover Dorete Dandanell: Anne Krogh som repræsentant for Stop motorvej over Samsø, Anna Dyrvig deltager for Kattegatforbindelse – nej tak, Jacob Bregnballe stiller op for Nej til motorvej på Asnæs, og Morten Carlsen vil repræsentere Nej til Kattegatforbindelsen og højhastighedstog i Vestsjælland.