Mere motion i skoletiden mod overvægt og mistrivsel

inspiration: I Svendborg Kommune har en bevægelsesindsats i folkeskolen givet pote både sundhedsmæssigt og indlæringsmæssigt. Ældre- og sundhedsudvalget er interesseret i at indføre det i Kalundborg Kommune.

Mere motion i skoletiden mod overvægt og mistrivsel

Ældre- og sundhedsudvalget blev orienteret om Svendborgprojektet, hvor børn dyrker seks timers aldersrelateret motion i skoletiden, og udvalget syntes, at projekt lød meget lovende. Foto: Jens Wollesen

Foto: Jens Wollesen

En femtedel af børnene i Kalundborg Kommune er overvægtige ved indskolingsundersøgelsen i 0. klasse, og der ses en markant stigning i andelen af overvægtige børn fra 0. til 1. klasse.

Ældre- og sundhedsudvalget blev på mødet mandag orienteret om Svendborgprojektet, som er en bevægelsesindsats i folkeskolen, som har haft veldokumenteret effekt på eleverne sundhed og indlæring.

– Vi blev imponeret over resultaterne med færre overvægtige, bedre trivsel og bedre indlæring. Det taler lige ind i den dagsorden, som vi har i Kalundborg Kommune, siger Peter Jacobsen (DF), formand for ældre- og sundhedsudvalget.

Svendborgprojektet

Svendborgprojektet startede i 2008, og er Danmarks største idrætsskoleprojekt.

Seks skoler blev idrætsskoler, og børnene på disse skoler blev sammenlignet med børnene på seks skoler, der til en start ikke blev idrætsskoler (kontrolskoler).

Indsatsen på idrætsskolerne bestod i, at alle elever i 0.-6. klasse modtog seks timers idrætsundervisning om ugen. De havde i forvejen to timer, så det var fire timer ekstra. Idrætslærere og pædagoger blev efteruddannet i Aldersrelateret Træningskoncept (ATK). De seks idrætstimer skulle fordeles over tre dage, og fire af de seks idrætstimer skulle være ud fra den aldersrelaterede træning. Eleverne skulle have pulsen op minimum 20 minutter ad gangen. De lokale foreninger, klubber og forbund indgik som en del af undervisningen, så vidt det var muligt.

– Der skal drastiske midler til, og man skal op på seks timer, før at det virker, siger Peter Jacobsen.

Ifølge ham er der stor opbakning fra hele udvalget til at arbejde videre med projektet, og det blev besluttet, at få et dialogmøde med børn- og familieudvalget den 6. marts, hvor udvalgene få et grundigt oplæg om Svendborgprojektet.

– Jeg kunne forestille mig, at vi får arrangeret et besøg til Svendborg inden sommerferien, hvor vi kan høre mere om projektet og tale med lærere og skoleledere, siger Peter Jacobsen.

Kom i bedre form

Børnene fra idrætsskolerne kom i bedre fysik form, blev stærkere, fik bedre koordination og balance.

De havde lavere risiko for at udvikle type to diabetes, hjertekarsygdomme og rygproblemer.

Derudover var børnene mere konstante i deres idrætsdeltagelse i fritiden. Andelen af overvægtige faldt på idrætsskolerne fra 14 procent til 11 procent, mens den steg på kontrolskolerne fra 14 procent til 16 procent.

De børn, der havde mest brug for et løft, rent sundhedsmæssigt, var dem der havde størst gavn af den ekstra idræt.

Idrætsskolerne erfarede også, at der var mere koncentration i fagene, mere ro i timerne og færre konflikter i skolegården. Indførelse af de ekstra timers idræt, sammen med meningsfuld fysisk aktivitet i timerne, øgede børnenes læring med 68 procent.

Yderligere fik skolerne og foreningerne bedre samarbejdsrelationer, og foreningerne fik flere medlemmer.

Der er ved andre studier vist ingen effekt ved indførelse af fire timers idrætsundervisning, altså to ekstra timer.

Årsagerne til, at indsatsen var så effektfuld var mængden af idrætstimer på seks timer samt indholdet i idrætstimerne med den aldersrelaterede træning.

Projekt i Kalundborg

Projektet kan skaleres og tilpasses de enkelte skoler, hvis det implementeres i Kalundborg Kommune, lyder det i oplægget fra administrationen.

Det kan for eksempel være i forhold til målgruppens størrelse og antallet af medarbejdere, der skal have kompetenceudvikling.

Med Kalundborg Kommunes sundhedsprofil er der et stort potentiale for at fremme sundheden, samt reducere uligheden i sundheden blandt børn og unge i Kalundborg Kommune ved indførelse af de seks timers idræt.

Mere bevægelse i skolerne kan være med til at forebygge og behandle overvægt og samtidig fremme den mentale sundhed blandt børn og unge. Med bevægelsesindsatser i skolerne nås alle børn, også dem fra sårbare familier, lyder det i oplægget fra administrationen.

Derudover vil de lovpligtige 45 minutters bevægelse om dagen også blive opfyldt fire ud af fem dage, hvis seks timers idræt indføres.

Der vil være økonomiske omkostninger ved at indføre projektet.

– Det her projekt er løsningen på mange af de udfordringer, som vi har i Kalundborg Kommune. Vi skal selvfølgelig også i dialog med skolerne i Kalundborg, om hvordan vi gør, men det her kunne være en gamechanger, siger Peter Jacobsen.

Projektet vil koste penge, men Peter Jacobsen håber, at pengene kan findes på budgetseminaret i august.

– Vi kan også tænke kost ind sammen med projektet, fordi vi vil jo også gerne udbrede morgenmadsordninger til flere skoler, siger Peter Jacobsen.

Ældre- og sundhedsudvalget blev orienteret om Svendborgprojektet, hvor børn dyrker seks timers aldersrelateret motion i skoletiden, og udvalget syntes, at projekt lød meget lovende. Foto: Jens Wollesen
I 2019 blev der åbnet morgenmadscaféer på fem skoler i Kalundborg Kommune, Peter Jacobsen, som her er med til at klippe snoren, vil gerne have udbredt det til flere skoler. Foto: Per Christensen