Mere end landskabsmalerier

Johan Thomas Lundbye efterlod sig cirka 400 malerier. Nogle af de bedste er skildringer fra barndomsegnen omkring Kalundborg.

Det fastslår Klaus Krogh Madsen, som tirsdag den 17. juli klokken 16 holder foredraget »Lundbyes verden – guldalderens sene fase« på Bispegården i Kalundborg.

Det er det første af flere foredrag i løbet af sommerens Lundbye-festival, som er gået ind i sin anden uge.

Ude i et ærinde

Klaus Krog Madsen er cand. mag. i historie og mangeårig underviser på Kalundborg Gymnasium, og han vil blandt andet fortælle om, hvordan guldaldermaleren Lundbye i sine malerier var ude i et ærinde, der rækker langt ud over glæden ved det rent landskabeligt genkendelige.

Lundbye skrev selv: »Der gaar igjennem Naturen en Gjenklang af vore Sindsstemninger, og kan Landskabsmaleren fatte og gjengive den klart og smukt, da har han gjort sin Nytte«

Klaus Krogh Madsens foredrag bygger på Lundbyes mange breve og dagbogsoptegnelser. Lundbyes dagbøger udgives for første gang samlet. Det sker på forlaget Strandberg Publishing på Lundbyes 200 års-dag 1. september.

Grete Balle fortæller

Torsdag den 19. juli klokken 16 viser Thomas Petersen rundt på udstillingen »Kunst og kunstnere på Kalundborgegnen«, der åbnede i Bispegården den 7. juli samtidig med festivalen. Thomas Petersen er tidligere redaktionschef, konstitueret chefredaktør og mangeårig kunstanmelder på Kalundborg Folkeblad. Tirsdag den 24. juli fortæller Grete Balle, en af de kunstnere, der er repræsenteret på udstillingen, om sit 92-årige liv. Foredraget bliver holdt klokken 19 i den gamle byrådssal på Bispegården.

Streng barndomSW

På Kalundborg Museum fortsætter udstillingen med Lundbye-billeder, og i Bistro Bispegården kan man i hele festivalperioden frem til 2. september se kunstneren Ole Olesens billedfortolkninger af Lundbyes dagbogoptegnelser om en streng barndom.

Bag Lundbye-festivalen står Kalundborg Kunstforening og en stribe samarbejdspartnere.