Meget arbejde venter for Falck

Natten bød på travlhed for Falcks autohjælp, men ikke mere end forventet. Der er dog en del arbejde i vente i Kalundborg-områdeti løbet af dagen.

Foto: Rene Aunsbjerg Nielsen

Falcks autohjælp havde som forventet en travl aften og nat i forbindelse med snestormen, der plagede hele landet.

– Vi rykkede ud omkring 12 gange i postnummer 4400 i løbet af natten. Heraf mest til lastbiler, der var kørt i grøften. Personbilerne havde tilsyneladende hørt efter advarslerne om ikke at køre ud, for der har ikke rigtig været nogen akutte tilfælde, fortæller Ole Hansen, stationsleder i på Falck-stationerne i Holbæk og Slagelse.

Stationerne var godt forberedt på trængslerne, for der var dobbeltbemanding på gennem hele natten. Derfor gik natten som forventet.

Ladvogn kørte ikke ud i nat

I løbet af onsdag venter der stadig meget arbejde for autohjælpen. Ude på vejene i Kalundborg Kommune venter 61 biler på fritrækning. Det skyldes blandt andet, at ladvognen, der normalt tager sig af den slags arbejde, ikke kunne køre ud i nat.