Lokale lodser på sikker grund

De lokale lodser i Kalundborg behøver ikke at frygte for deres job trods et stort underskud i det Statslige Lodsvæsen.

Foto: Rene Aunsbjerg Nielsen