Levende kulturarv skal sikres og bevares

Debat

Danmarks klinkbyggede træbåde – og traditionerne omkring dem – er anerkendt af Unesco som levende kulturarv, der skal sikres og bevares for kommende generationer.

Optagelsen på Unescos liste over menneskehedens immaterielle kulturarv skal øge fokus på at bevare viden om traditionen, håndværket og brugen af de klinkbyggede både. Og optagelsen på listen forpligter. Danmark har lovet at videreføre den levende, den maritime kulturarv til kommende generationer.

I Kalundborg Kommune fra Mullerup i vest til Havnsø i øst er der bygget utallige klinkbyggede joller og pramme til fiskeri fra havn eller kyst og derved givet et livsgrundlag til de enkelte familier og til det omgivende samfund.

Det Maritime Værksted arbejder blandt andet for at opsøge og bevare disse gamle fiskejoller og pramme især fra lokalområdet og bevare miljøet omkring dem. Vi er nu oppe på to bevaringsværdige træjoller, og vi har fået udarbejdet tegninger på den sjældne Røsnæs-jolle så en sådan kan nybygges.

Udover joller og pramme arbejdes der med at opbygge en samling af ældre bådmotorer. I samlingen indgår der for nuværende seks lokalt producerede Bukh-motorer.

Selv om Kalundborg Kommune opfordrede til, at der blev oprettet en forening, der kunne skabe opmærksomhed omkring det maritime på den gamle Vesthavn, fremkommer blandt andre borgmester Martin Damm, formand for styregruppen Bynær Havnepark, og Hans Munk, formand for kultur- og fritidsudvalget, med klare meldinger om, at der ikke er plads til blandt andet Det Maritime værksted på Vesthavnen og i det gamle pakhus. Begrundelsen er, at her skal bygges et bibliotek på fire etager.

Det Maritime Værksted holder åbent hus lørdag den 4. februar klokken 10-15. Du er mere end velkommen til ved selvsyn at se, mærke og dufte, hvad vi har gang i.

Jens Kallehave

bestyrelsesmedlem

Det Maritime Værksted,

Kalundborg