Kulturhusgruppe takker af – tilfredse med udvikling

Kulturhusgruppen har i et par år været på sidelinjen, men fulgt Havneparken og et kommende kulturhus tæt.

Det står der i en pressemeddelse, som Wouter Slooten og Per-henrik Goosmann har sendt på vegne af kulturhusgruppen.

Efter et opløftende, konstruktivt og netop afholdt dialogmøde med Kalundborg Kommunes repræsentant, direktør Michel van der Linden, er Kulturhusgruppen nu overbevist om, at kulturhusprojektet er blevet så godt indarbejdet i kommunens planer, at tiden er inde til at takke af.

– Vi har i godt 12 år skubbet på for at få et kulturhus i Kalundborg, og vi har været med til at formulere, hvad huset skal kunne tilføre borgere og gæster udefra. Vi har i nogle år oplevet en tur op ad bakke, men vi har i de senere år mødt en bredere og bredere forståelse for, at et kulturhus kan skabe merværdi for alle i kommunen, siger Kulturhusgruppens nu tidligere formand, Wouter Slooten, som fremhæver, at alle nuværende og tidligere medlemmer af gruppen har lagt et stort arbejde og engagement i sagen, og at han på vegne af alle gruppens medlemmer tror, at gruppen har medvirket med positive indspark i hele processen.

På det afholdte møde blev alle deltagere overbeviste om, at de planer, som Kalundborg Kommune nu arbejder med, kan realiseres i forbindelse og forlængelse med Havneparken.

Gruppen kan også konstatere, at indarbejdelsen af en kulturhus i Kalundborg by vil ske i respekt for det øvrige kulturliv og behovet for at tilføre kommunens mindre byer mere kulturliv.

– Og samtidig kan vi se, at de planer, der nu foreligger, giver mulighed for at lade et kulturhus vokse i nogle helt unikke rammer ved havnen – et ønske Kulturhusgruppen har haft fra start. Endelig er vi nu helt sikre på, at Kalundborg Kommune har så meget fokus, at et kulturhus skal kunne rumme adskillige kulturelle aktiviteter for at få det liv, er kulturhus skal have. Alene det engagement, som kommunen har lagt i at skabe liv i Havneparken, er et synligt bevis på dette,«siger Wouter Slooten.

Gruppen har dog et forbehold over for det eksisterende projekt.

Det handler om en frygt for, at projektet bliver så lille i skala, at man ikke kan gennemføre arrangementer af en vis størrelse og dermed i en professionel kunsterisk og kulturel standard.

-Men det har kommunen noteret sig, og vi er trygge ved, at det bliver taget til efterretning, siger Wouter Slooten, som sammen med alle medlemmer af Kulturhusgruppen siger tak og farvel og en stort tak til alle, der har bidraget til et godt samarbejde – fra erhvervsliv, politikere, kulturellle græsrødder og kunstnerisk aktive til medarbejdere i kulturforvaltningen i Kalundborg Kommune.