Kommunens sundhedspolitik skal fornys

revision: Kalundborg Kommunes nuværende sundhedspolitik er fra 2009, så der skal udarbejdes en ny.

Kommunens sundhedspolitik skal fornys

Den nuværende sundhedspolitik er fra 2009, og den trænger derfor til at blive fornyet. Foto: Mie Neel

Foto: Mie Neel

I 2009 blev den nuværende sundhedspolitik for Kalundborg Kommune godkendt, som havde målsætninger for en 10-årig periode.

Derfor har ældre- og sundhedsudvalget besluttet, at der skal laves en ny sundhedspolitik.

– Sundhedsvæsenet er jo genstand for store forandringer, og der er stigende krav til kommunen, så det er godt at få kigget på sundhedspolitikken, siger Peter Jacobsen (DF), som er formand for ældre- og sundhedsudvalget.

– Sundhedspolitikken er et politisk værktøj, som vi forankrer mange af vores handleplaner i, så det er godt, at den passer til 2023, fortsætter han.

Direktionen i Kalundborg Kommune har godkendt udarbejdelsen af den nye sundhedspolitik, hvor administrationen vil lave et udkast, som skal være klar til den første politiske behandling i ældre- og sundhedsudvalget i april.

Formålet med den kommende sundhedspolitik er at sætte en fælles retning og ramme for arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse i Kalundborg Kommune i de kommende år.

Sundhedspolitikkens indhold tager afsæt i de konkrete udfordringer på sundhedsområdet understøttet af data fra blandt andet Sundhedsprofilen 2021 og Ungeprofilen 2022-2023 og af anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker og i KL Forebyggelse for fremtiden.

Relevante kommunale afdelinger skal involveres i udviklingsprocessen.

Herefter formuleres politikken, hvorefter den sendes til politisk behandling og godkendelse i tredje kvartal 2023. Sundhedspolitikken skal i sidste ende godkendes af kommunalbestyrelsen.

Den nuværende sundhedspolitik er fra 2009, og den trænger derfor til at blive fornyet. Foto: Mie Neel