Kommunen skal ikke være en pengepuger

Behandlingen af kommunens årsregnskab gav onsdag aften anledning til politisk drilleri på tværs af partierne.

Enhedslistens Niels Erik Danielsen undrede sig under gennemgangen af kommunens årsregnskab over den store kommunale kassebeholdning. Det fik flere partier til at spørge om han nu gik ind for skattelettelser.

Foto: Lars Kimer

På onsdagens kommunalbestyrelsesmøde på Kalundborg Rådhus gennemgik borgmester Martin Damm kommunens årsregnskab for 2022. Et årsregnskab som viste et noget mindre overskud, end man oprindeligt havde budgetteret med.

– Det gik jo ikke helt som vi troede, konstaterede borgmesteren.

Årsagerne til dette var der flere af. Borgmesteren fremhævede efterdønningerne fra Coronakrisen, den russiske invasion af Ukraine samt den ekstremt høje byggeaktivitet i Kalundborg Kommune.

På trods af dette har Kalundborg Kommune stadig en 261,5 millioner, bemærkede Niels Erik Danielsen (EL).

– Vi er nok alle enige om, at det er godt at vi har noget på kistebunden, men vi har jo en målsætning om, at kommunen skal have en kassebeholdning på mellem 100 og 150 millioner kroner, og kommunen skal jo heller ikke være en pengepuger, sagde Niels Erik Danielsen, der mente at den høje kassebeholdning burde give anledning til overvejelser om kommunen ikke skulle bruge lidt flere penge.

Det fik Peter Jacobsen (DF) på banen.

– Hører jeg dig sige, at Enhedslisten anbefaler at vi skal sænke kommuneskatten, ville han vide.

Det afviste Niels Erik Danielsen bestemt.

– Det har vi allerede gjort så rigeligt, og på den måde kommuneskatten er indrettet, så kommer det altid de rigeste mest til gavn. Sætter vi den yderligere ned, betyder det mindre til dem der allerede har mindst, mente han.

Jesper Wienmann Hansen (K) greb muligheden for at diskutere en skattesænkning med begejstring.

– Det er vel ikke nogen hemmelighed, at det at sænke skatten er lidt en kæphest for os konservative, så det er jeg glad for at vi får taget op. At sænke skatten gavner ikke kun de rigeste. Det er til glæde for hele samfundet, sagde han, hvorefter han foreslog, at hvis Niels Erik Danielsen ville mindske kassebeholdningen, så kunne man sænke grundskylden.

Martin Damm understregede at kommunen allerede har gjort en del fro at mindske sin kassebeholdning.

– Vi italesætter her i aften vores kassebeholdning som værende meget høj, men faktisk ligger den nu i den laveste fjerdedel blandt landets kommune, fortalte borgmesteren.

– Det er resultatet af en helt bevidst strategi. Vi bruger alle de penge vi må, vi forsøger at tilpasse skatten og vi har nedbragt vores gæld. Vi følger vores plan, sagde han.