Kommunaldirektør: Proceskrav tager overhånd

Foto: Martin Stokkebro Moestrup

Kalundborg Kommune har ikke rettidigt afholdt opfølgningssamtaler med sygedagpengemodtagere. Derudover har kommunen ikke overholdt fire-ugers fristen mellem sygedagpengeophør og rehabiliteringsmøde. Sådan lyder det i revisionsfirmaet Ernst & Youngs revision af de sociale udgifter i Kalundborg Kommune i 2018. Konklusionerne har i begge tilfælde medført revisionsbemærkninger.