Køer i vejen for blåt flag på Eskebjerg Vesterlyng