Kalundborgs enestående potentiale

Debat: Halløj kalundborgere, bolværksmatroser og gamle sø-ulke.

- Hvorfor skal et kulturhus med bibliotek, multisal og café absolut ligge på havnen, hvor der ikke bor et menneske? spørger Thomas Petersen

Foto: Foto: Eva Lyng Johansen

Debat

Borgmester Martin Damm, som en borgmester skal kunne, har henvist til spilleregler og fastlagte procedurer i sagsbehandlingen gang på gang, fået afmonteret muligheden for etablering af et søfartsmuseum med tilknyttet, maritimt værksted i det blå pakhus på Vesthavnen i Kalundborg.

Alligevel kæmper en voksende kreds af frivillige for at omdanne pakhuset til søfartsmuseum og maritimt værksted på bekostning af pakhusets ombygning til kulturhus, som det politisk er besluttet.

Hvorfor skal et kulturhus med bibliotek, multisal og café absolut ligge på havnen, hvor der ikke bor et menneske? Byg dog det kulturhus dér, hvor størsteparten af den kommende boligudvikling i Kalundborg nødvendigvis må finde sted, nemlig nordøstligst i byen.

De frivillige, der kæmper for et søfartsmuseum med tilknyttet maritimt værksted, har italesat dette projekt med grundige og perspektivrige argumenter. Det gælder bl.a. tidligere borgmester Tommy Dinesen og min gamle ven og kollega Jørgen T. Madsen, der i sit læserbrev specielt giver udtryk for, at borgmester Martin Damm tilsyneladende ikke har forstået, at der er penge i kulturen.

For den vækstfikserede borgmester må det give god mening, at den hastigt voksende tilgang af arbejdskraft til byens blomstrende industri og uddannelsesinstitutioner måske kan ændres fra pendlere til fastboende skatteydere, bl.a. i kraft af kulturelle tilbud, herunder et søfartsmuseum.

Mange danske provinsbyer især i Jylland har opnået vækst i kraft af satsning på kulturen. Eksempler er Holstebro og ikke mindst Herning anført af skjortefabrikant Aage Damgaard, der satsede unikt ved at ansætte kunstnere til at udsmykke sin fabrik. Det førte til et blomstrende kulturliv, der tiltrak andre virksomheder, befolkningstilvækst, byggeri af kunstmuseer og en tilstrømning af turister.

Den nye SVM-regering og dens nyudnævnte kulturminister har i regeringsgrundlaget sat en høj prioritering af en ændring af den nuværende museumslov, angiveligt med en omfordeling og bredere støtte til driften af museer, der nytænker og har samfundsmæssig relevans. En måske oplagt kandidat til driftsstøtte kunne være et søfartsmuseum i Kalundborg. Det kræver imidlertid nytænkning, professionel formidling og inddragelse af kunstnere og andre kreative kræfter, som kan medvirke til at skabe et unikt museum med vægten lagt på havnens historie og ikke mindst færgefarten til Jylland og Samsø.

Kalundborg har efter min mening trods ildsjæle endnu ikke formået at udnytte sit historisk set enestående potentiale. Det kunne der rettes op på ved at bevare havnens særlige miljø og historie for eftertiden.

Thomas Petersen

Røsnæsvej 432,

Kalundborg