Kalundborg Kommune bliver en halv sø større

STORKOMMUNE: Når ejerskabet af Skarresø er fastlagt, bliver det nemmere for myndigheder at administrere lovgivningen. Matrikulering af søen har ingen konsekvenser for offentlighedens adgang, men udvider Kalundborg Kommune med 105 ha.

Kalundborg Kommune bliver en halv sø større