Kablet er nået i land

Første del af søkablet til den elektriske Storebæltsforbindelse er nået i land ved Mullerup, og ved Herslev er man i gang med at forbinde omformerstationen med elnettet.

Foto: Hans Vilhelm Nielsen, Christian Winnem