Ingeniør: Helt unødvendigt at sprede havslam ud i bugten

MILJØ: Udviklingsforening i Bjerge mener, at Kalundborg Kommune i stedet for at tillade klapning i Jammerland Bugt bør gemme uønsket materiale bag spunsvægge.

Foto: Jørgen Chr. Jørgensen