Historien om Kaalund Kloster

Foto: Picasa

Kalundborg Slots Ladegaard, eller som det senere kom til at hedde, Kaalund Kloster, ses her med hovedbygningen og avlsbygningerne. Til venstre øverst ses gastanken på gasværket, Mellem og Realskolen, Asylet og Skolen ved Volden. I forgrunden Lindegade og den store kostald, der lå langs med Sct. Olaigade. Missionshuset Betania og Kaalund Klosters smedje ses til højre. Foto: 1930 (Kalundborg Lokalarkiv)