Havmøller i Jammerland tilbage i Energistyrelsen

ENERGI: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet vurderer nu, at forundersøgelsestilladelserne, udstedt af Energistyrelsen i perioden 2014-2019 til Jammerland Bugt Havvindmøllepark, ikke er i strid med EU-retten,

Havmøller i Jammerland  tilbage i Energistyrelsen
Foto: Per Buurgaard Christensen
Jammerland Bugt – processen for kystnære havvindmøller kan nu fortsætte. Foto: Per Christensen

KALUNDBORG: Energistyrelsen har truffet beslutning om at genoptage sagsbehandlingen af Jammerland Bugt, der er et af fire havvindmølleprojekter under åben dør-ordningen.

Energistyrelsen stillede 1. februar 2023 sagsbehandlingen af 33 åben dør-projekter i bero indtil nærmere afklaring af EU-retlige spørgsmål.

I en pressemeddelelse oplyses, at Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet nu, i dialog med statsstøttesekretariatet, har vurderet, at forundersøgelsestilladelserne, udstedt af Energistyrelsen i perioden 2014-2019 til Jammerland Bugt Havvindmøllepark, Lillebælt Syd Havvindmøllepark, Omø Syd Havvindmøllepark og Nordre Flint Havvindmøllepark, ikke er i strid med EU-retten, og at projekternes eventuelle fremtidige etableringstilladelser og elproduktionstilladelser heller ikke vil være i strid med EU-retten.

Alle fire projekter har fået forundersøgelsestilladelse for flere år siden, og dermed da markedssituationen var en anden end i dag.

Energistyrelsen har derfor genoptaget sagsbehandlingen af Jammerland Bugt Havvindmøllepark, Lillebælt Syd Havvindmøllepark, Omø Syd Havvindmøllepark og Nordre Flint Havvindmøllepark.

Andreas Karhula Lauridsen, chef for vindafdelingen i European Energy, der har lagt billet ind på Jammerland Bugt Havvindmøllepark, tror ikke, at små to måneders ufrivillig pause i sagsarbejdet ændrer noget. Han siger:

Kan indhente forsinkelse

– Vi sætter pris på yderligere afklaring vedrørende en række af vores Åben Dør-projekter, herunder projektet i Jammerland Bugt, og det er positivt, at vi nu kan komme videre med vores sagsbehandling. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde med de danske myndigheder om vores kystnære projekter og håber på, at vi kan indhente de seneste måneders forsinkelse i sagsbehandlingen, så vi fortsat kan imødese godkendte miljøundersøgelser senere i 2023 og etableringstilladelser i starten af næste år.