Grøn gas koblet til Asnæsværket

Foto: Per Buurgaard Christensen