Fra diskotek til foreningshus

Kalundborg: Tennisklubben har et gammelt klubhus, der er nedslidt og forfaldent med hul i taget, delvise rådne vinduer og vægge. Klubben er usikker på, om der er skimmelsvamp i bygningerne, og om det fortsat er forsvarligt, at så mange børn og voksne opholder sig i huset.