Forslag om ny struktur på specialområde

Foto: Per Buurgaard Christensen