Følgegruppemedlem: Kommunes grønne færgeløsning ligner greenwashing

Medlem af følgegruppen mener, at de fremtidige el-færger kommer til at medføre et stort merforbrug af energi samt CO2-udledning.

Færgemøde aflyses

- At der er tale om en nuludledning på CO2, når det kommer til el-færger, så kan det ikke forstås på andre måder end, at der er tale om greenwashing, vurderer Laurids Siig Christensen, medlem af følgegruppen.

Foto: Thomas Rye
<p>På trods af, at projektet om nye standardiserede el-færger i Sejerøbugten på nuværende tidspunkt er sat i bero, så mener følgegruppen, at tiden skal bruges på at gennemgå de planer, der ligger på bordet. </p>