Flere i Kalundborg siger ja til enkeltbillet ud af landet

Foto: Martin Stokkebro Moestrup

Otte gange så mange. Skarptvinklet er det faktisk det, der har været tale om i år, når det gælder antallet af personer, der er blevet repatrieret. På et normalt år sender Kalundborg Kommune typisk en familie eller en person tilbage til det land, som vedkommende enten er statsborger eller delt statsborger i.