Fællesskab, sund mad og kortere skoledage

UDVIKLING: Lokalrådet i Høng har i det seneste år sat fokus på unge, uddannelse og trivsel. Det er sket i kraft af initiativer som uddannelsesdag, ungetrivselsråd og foredrag om trivsel.

De unge tegner fremtiden, og i det seneste år har unge-generationen også i vid udstrækning tegnet arbejdet i lokalrådet i Høng.

Det fremgik ganske klart af formanden, Niels Erik Danielsens beretning på foreningens generalforsamling, der også fandt sted i “ungdommelige rammer”, Høng Gymnasium og HF.

Uddannelsesdagen i Høng 12. september sidste år var arrangeret af Høng Lokalråd, Høng Efterskole, Høng Privatskole, Høng Skole og Høng Gymnasium og HF.

Lokalrådet i Høng, den nye bestyrelse. Fra venstre: Trine Birkmose, Arne Christoffersen, Niels Erik Danielsen, Niels Christian Buch, Laila Madsen, Jeanette Jensen, Birger Jensen og Peter With. Privatfoto

Ideen til Uddannelsesdagen begyndte med kommunale midler til Høng Lokalråd i forbindelse med Corona pandemien.

Ungetrivselsrådet tager afsæt i en undersøgelse fra juni 2022 blandt 1.870 unge, der viser, at flere end hver fjerde har opsøgt læge eller været frameldt studie på grund af stress.

768 står udenfor

I Kalundborg kommune marts 2021 var der i alt 920 unge mere eller mindre uden for arbejdsmarked og uddannelse, et tal, der i 2022 var faldet til 768. I et karaktergennemsnit fra 2018 og 2019 havde 17,2 procent af afgangseleverne i folkeskolen ikke fået mindst to i dansk og matematik.

I et stort opslået foredrag med Chris Mcdonald om trivsel blev en lang række af de unges udfordringer lagt frem og afdækker historien om en presset generation, hvor negative input, sammenligning og bedømmelse presser mange unge.

Plads til alle

I svar på en række spørgsmål om, hvordan presset kan lettes, så alle i skolemiljøet får det bedre, handlede det blandt andet om behovet for mere bevægelse og om, at alle skal have lov til fællesskab og at udtrykke sig. Men også om mere sund mad, kortere skoledage, senere mødetid og flere ture og arrangementer ude af skolen med fokus på det sociale og flere hjælpelærere.

Niels Erik Danielsen kom i sin beretning også ind på 'Få det Fikset'-projekterne, der er på plads, om Folkemødet i 2022 og det, der følger i august, og om midler fra kommunen til Lokalområde Syd, og endelig berørte han også økonomien, hvor der er bevilget 10.000 kroner til Stop Spild Lokalt og endnu flere penge, 25.000 kroner, til kulturarrangement.

Ny rektor fortalte

Lokalrådet har været involveret i renovering af Berthelsens mindebænk, som kommunen har stået bag, og den er blevet rigtig flot. Desuden renovering af tre områder i Høng, hjørnet af Hovedgaden/Strandvejen, området ved Svalevej og P-pladsen ved Høng Centret.

Før generalforsamlingen fortalte rektor Lise Houkjær, Høng Gymnasium og HF, om udvikling og visioner for gymnasiet og HF. Lise fortalte også om det at komme til en mindre by og om modtagelsen af hende i byen og på skolen.

Niels Erik Danielsen, Niels Christian Buch og Birger Jensen modtog og fik genvalg.

Lone Varming og Jeanette Jensen blev valgt som suppleanter.

20 deltog i generalforsamlingen.